IPOs, Mergers & Acquisitions, Corporate & Financial Restructuring.

Serguei Melnik – Romanian Resume

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

serguei

10/04-prezent Președinte, Corporația Wolf Blitz, Compania de Consultanță Corporativă

Ø Consultanță generală în domeniul afacerilor

Ø Structurarea și pregătirea pentru cotare pe piețele financiare Nutriband Inc. din SUA, filialele situate în Republica

Irlanda. Întocmirea și depunerea acordurilor de subscriere, acordarea de asistență la acumularea fondurilor inițiale,

crearea unui cadru juridic și financiar al proiectului.

Ø Structurarea și cotare pe piețele financiare Promotora VallAe Hermoso Inc. din SUA, Filialele situate în Ecuador.

Întocmirea contractelor de garantare, plasamentelor private, programelor generale de marketing și furnizarea

contactelor ce țin de investiții bancare.

Ø Structurarea și cotare pe piețele financiare Emerging Media Holdings Inc. din SUA, Filialele situate în Republica

Moldova. Întocmirea contractelor de garantare, plasamentelor private, programelor generale de marketing și

furnizarea contactelor ce țin de investiții bancare.

Ø Structurarea și cotare pe piețele financiare UNR Holdings Inc. din SUA, Filialele situate în Federația Rusă.

Întocmirea contractelor de garantare, plasamentelor private, programelor generale de marketing și furnizarea

contactelor ce țin de investiții bancare.

Ø Structurarea și cotare pe piețele financiare Life Style Medical Network Inc. din SUA. Întocmirea si negocierea

contractelor de fuziune, programelor generale de marketing și furnizarea contactelor ce țin de investiții bancare.

8/08-11/2012 Vice-președinte, Director al subdiviziunii de Operațiuni din SUA, UNR Holdings Inc.

Ø Consultanță în restructurarea companiei și îndrumarea ei pentru a fi cotată pe piețele financiare americane, OTCBB în

august 2008.

Ø Oferirea de consultanță juridică și financiară legată de piețele financiare din SUA, consultanță în asigurarea de

fonduri fără efectul de levier de la băncile și instituțiile de investiții, precum și consultanță cu privire la obținerea

liniilor de creditare de la instituțiile financiare americane.

Ø Responsabil pentru relațiile cu publicul (PR) și relațiile industriale (IR) ale companiei, coordonarea activităților cu

companiile de PR angajate de companie.

2/03- 5/05 Șef Operațiuni, Membru al Consiliului, Asconi Corporation Inc., Winter Park, Florida, SUA

Ø Restructurarea companiei și îndrumarea ei pentru a fi cotată la Bursa Americană de Valori (AMEX), 04 noiembrie

2003

Ø Oferirea de consultanță juridică și financiară legată de piețele financiare din SUA, asigurarea de fonduri fără efectul

de levier de la băncile și instituțiile de investiții, precum și consultanță cu privire la obținerea liniilor de creditare de

la instituțiile financiare americane

Ø Organizarea cu succes a unei campanii de sensibilizare în domeniul marketing pentru a introduce produsele Asconi

pe piețele Statelor Unite ale Americii

Ø Implicarea unor Analiști independenți de cercetare, dezvoltarea de programe IR pentru a maximiza expunerea

companiei

Ø Dezvoltarea unui sistem integrat de acumulare de fonduri

Ø Administrarea personalului de la sediul central care se află în SUA.

7/01- 2/03 Director Asociat, Market Management International, Inc., Winter Park, Florida, SUA

Ø Servicii de consultanță care includ consultanță juridică și financiară oferite în primul rând clienților din Europa de Est

care doresc tranzacționarea publică pe piețele financiare din SUA, asigurarea de fonduri fără efectul de levier de la

băncile, instituțiile de investiții și consultanță cu privire la obținerea de linii de creditare de la instituțiile financiare

americane

Ø Servicii de consultanță oferite clienților cu privire la inițierea cu succes a unor campanii de sensibilizare în domeniul

marketing pentru introducerea produselor lor pe piețele din Statele Unite

3/00-7/01 Consilier financiar, First Union Securities, Orlando, Florida, SUA.

Ø Consultarea clienților cu privire la vânzarea și achiziționarea de valori mobiliare și alocații reciproce de fonduri

Ø Pregătirea modelelor de alocare a activelor și a propunerilor investiționale de pensionare.

10/98-2/2000 Analist financiar, International Media Solutions, Inc., Altamonte Springs, Florida, SUA

Ø Analiza fundamentală a companiilor cliente înainte de efectuare a unei campanii de marketing

Ø Identificarea tendințelor de pe piața și economice care au fost favorabile pentru dezvoltarea companiilor cliente

Ø Responsabil pentru Direcția europeană a marketing-ului corporativ.

10/97-9/98 Analist asistent, R. W. Beck, Inc., Consulting Engineers, Orlando, Florida, SUA

Ø Elaborarea modelelor analitice pentru evaluarea alternativelor economice posibile pentru sistemele de aprovizionare

cu energie electrică; oferirea de suport analitic în domeniul aprovizionării cu energie electrică, finanțarea de

obligațiuni municipale

Ø Participarea la elaborarea studiilor în domeniul electric, apă, precum și rata apei uzate pentru utilități municipale.

06/95-12/96 Jurist, Direcția afacerilor externe, Banca “Inteprinzbanca” SA, Chișinău, Moldova

Ø A administrat și menținut conturile corespondente străine; a deschis și închis conturi bancare din străinătate și a fost

responsabil pentru corespondență internațională

Ø A elaborat instrumente și a întocmit corespondența în domeniul negocierilor

Ø A condus elaborarea de proceduri utilizate în crearea conturilor fiduciare în limitele legilor monetare existente; a

oferit servicii de asistență și consultanță în extinderea strategiilor de investiții

Ø A coordonat eforturile între KPMG și Inteprinzbanca în vederea furnizării unui sistem de audit pentru documentele

financiare deținute de bancă.

01/96- 05/96 Jurist, Compania de consultanță Expert, Chișinău, Moldova

Ø Practica corporativă; Specializat în dreptul comercial (în domeniul documentelor statutare) și dreptul post-privatizare.

08/94 Stagiar, Curtea Supremă de Justiție din Moldova, Chișinău, Moldova

Ø A asistat și a monitorizat procesele de judecată.

07/94 Stagiar, Judecătoria Botanica, Chișinău, Moldova

Ø A asistat în procesele de judecată; a pregătit materiale juridice pentru a fi examinate în instanța de judecată

Ø A înregistrat materiale juridice în cadrul proceselor judiciare.

09/93-05/94 Stagiar, Ministerul Afacerilor Externe, Chișinău, Moldova

Ø A înregistrat documente juridice după necesitate; a procesat asistență tehnică în baza instrucțiunilor guvernului; a

elaborat memorandum și corespondența oficială

Ø A analizat și a tradus rapoarte internaționale pentru examinare oficială

EDUCAȚIA

1997-1998 Universitatea din Florida Centrală, Orlando, Florida

Ø Masterat, Economie aplicată

1990-1995 Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Moldova

Ø Juris Doctor, Facultatea de Drept

1994-1995 Universitatea din Florida Centrală, Orlando, Florida

Ø Programul de Schimb, Colegiul de Administrare a Afacerilor

06 – 1993 Universitatea de Studii Economice, Budapesta, Ungaria

Ø Programul Universitar de vară, Facultatea de științe politice.

ALTE APTITUDINI

Ø Fluent în patru limbi: rusă, română, engleză și spaniola